Man kan inte helt säkert säga var tarot kommer ifrån, eller hur länge det egentligen funnits men troligtvis har korten sin början någon gång under Egyptens storhetstid. Vem som helst kan köpa och använda kortleken och man kan tolka en läggning precis som man vill, men det finns även kurser att gå för den som vil fördjupa sig kring dom oskrivna regler som finns kring tolkningar och olika budskap. Följande information är från Tarotguiderna.com.

För att sia i tarot krävs en speciell kortlek, där varje kort har olika symboler och betydelser. Leken består av 78 kort och är uppdelad i den större och mindre arknan. Den stora delen berättar om livets stora händelser, och den lilla om dom mindre. När man lägger korten ska man kunna tolka sitt liv utifrån nuvarande situation, vad som komma skall och även få vägledning kring val som känns svåra att göra. Det kan handla om jobb, kärlek, vänner eller vad man nu funderar kring och vanligast är att man tar hjälp av någon som har kunskaper att tolka korten.

Läggs enligt mönster

Man kan lägga korten på olika vis men det finns några förutbestämda mönster att följa. En mindre läggning görs med enbart tre kort, som då läggs från väster till höger. Det första kortet symboliserar dåtid, alltså det som redan hänt. Kortet i mitten visar nutid och det sista kortet längst till höger står för framtiden. En mer avancerad läggning innefattar betydligt fler kort och läggs i ett mönster som ett kors, där man kan se flera av livets olika vägskäl och potentiella vägar att gå. En sittning tar olika lång tid beroende på omfattning och det kan även vara bra att veta att dom flesta som ägnar sig åt tarot arbetar på olika sätt. Det gäller både för vilket sätt man lägger korten på och hur man väljer att tolka dom, och det finns egentligen inget som är rätt eller fel.

Tarotguiderna.com

En webbsida som erbjuder det mesta kan man tänka sig inom tarot och andlighet är tarotguiderna.com. Här finner man nyttig information om mediala metoder men även längre presentationer och medium som är verksamma i Sverige. Det finns många intressanta artiklar att läsa om olika typer av spådomar så som kiromanti (eller handläsning), astrologi och med änglakort. Man får även lära sig mer om kartomani, vilket innebär att man spår i vanliga spelkort, och tasseografi där man spår i kaffesump. Läs mer på tarotguiderna.com

Vad är tarot?