När det kommer till kontokrediter spelar inte bara det belopp som du lånar roll. Även räntan och avgifterna kan ha en betydande inverkan på din ekonomi. Denna artikel ämnar ge en grundlig förståelse för hur räntor och avgifter på dessa krediter fungerar. Så fortsätt att läsa så kan du kanske lära dig något nytt!

Detta bör du känna till om räntan på din kontokredit

Vad en kontokredit är kan du läsa dig till på Brixos huvudsida. Men hur kan du då förstå hur räntan på din kredit beräknas? Först och främst bör du ta reda på huruvida den är fast eller rörlig:

  • Fast ränta innebär att räntan förblir densamma under hela kreditens löptid.
  • En rörlig ränta kan skifta över tid utifrån de aktuella förhållandena på räntemarknaden.

Räntan på en kontokredit brukar vanligtvis anges som en årlig procentsats. Men det är viktigt att understryka att räntan ofta beräknas antingen på dagsbasis eller månadsvis.

Räkneexempel

Låt oss anta att du har en kontokredit på 10 000 kr med en fast årlig ränta på 15 %. Om du utnyttjar hela beloppet och tar ett år på dig att betala tillbaka beloppet kommer du att betala 1 500 kr i ränta. Detta förutsatt att inga andra avgifter tillkommer, vilket det faktiskt brukar göra. Dessutom brukar återbetalningen ske månadsvis, vilket innebär att det blir en viss ränta-på-ränta-effekt i negativ bemärkelse.

Så för att minimera kostnaderna bör du betala av din kredit snabbt och undvika förseningsavgifter. Mer om avgifterna kan du läsa dig till nedan.

Dessa avgifter bör du ha kolla på när du nyttjar din kredit

När du använder din kredit kan det ibland tillkomma ett antal andra avgifter utöver räntan:

  • Uppläggningsavgift. Många långivare tar ut en engångsavgift när du öppnar en kontokredit.
  • Förseningsavgift. Om du missar en betalning kan detta resultera i extra avgifter, såsom en dröjsmålsavgift.
  • Årsavgift. Vissa långivare tar ut en årlig avgift för din kredit.

Avgiftsstrukturen och vilka avgifter som tillkommer varierar dock en hel del mellan olika långivare. Så läs igenom villkoren och försäkra dig om att du är införstådd med vad som gäller i just ditt fall!

Så fungerar räntan och avgifterna för en kontokredit