Psykologyrket kan vara väldigt tidskrävande och stressande. Därför är det viktigt att du tar en titt på hur mycket tid du lägger ner på jobbet, familjen och andra delar av ditt liv. Detta för att du ska kunna skapa en bättre balans mellan arbete och fritid. Som du säkert kommer märka är det också ett bra val att jobba som psykolog via ett bemanningsföretag. Genom att göra detta kan du nämligen styra mer över denna balans och få mer gynnsamma förutsättningar.

Viktigt att inse sina begränsningar

I den informationsålder som vi idag lever i är det lätt att få känslan att det alltid finns mer att göra under arbetsdagen än vad som faktiskt är möjligt att åstadkomma som psykolog. Därför är det viktigt att du finner acceptans i att du inte kommer kunna göra precis allt som du egentligen önskar göra. Om dina känslor säger åt dig att du är överväldigad är det därför en bra idé att ta ett steg tillbaka. Det är nämligen närmast omöjligt att kombinera ett väldigt hektiskt arbetsschema med att även ta bra hand om dig själv som person och samtidigt ha en givande fritid.

Därför får du en bättre balans när du blir psykolog på bemanning

Upplever du att du skulle kunna gynnas av en bättre balans mellan arbete och fritid? I sådana fall bör du överväga att bli psykolog på bemanning. Genom att bli psykologkonsult får du nämligen fördelarna att du kan:

  • Få en större flexibilitet. Genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag kan du få en större kontroll över din arbetssituation. Du kan till exempel få arbeta på det sätt som bäst passar dig. Du kan välja var du vill jobba, vilken sorts uppdrag du vill ta på dig och hur mycket du önskar arbeta.
  • Välja mellan att jobba deltid eller heltid. Vill du bara ta på dig några enstaka utredningar varje månad? I sådana fall kan du välja att arbeta med psykologyrket på deltid. Men du kan även välja att jobba heltid med yrket om detta är vad du vill.
Att bli konsult är ett bra val för dig som är psykolog