Testa vilket larm som passar din verksamhet

Det är skillnad på olika företagslarm vilket beror på att olika företag självklart behöver ha olika slags skydd. Vet du vilket skydd som ditt företag behöver? Vet du vilket företagslarm som passar dig bäst? Testa på SecuritasDirekt.

På SecuritasDirekt.se finns en tjänst som vänder sig till företagare som är intresserad av att ha företagslarm men är osäker på vilket larm som passar. En enkel tjänst som guidar i ”larmdjungeln”. 

Första frågan är ”vilken verksamhet vill du skydda?”. Här kan man bland annat välja mellan Handel och butik, Kontor, Lantgård och Restaurang. 

Nästa fråga är vilka olika säkerhetslösningar som önskas. I detta fall är det enbart de säkerhetslösningar som just erbjuds av Securitasdirect som presenteras. Men självklart kan tjänsten användas av personer som är intresserade av företagslarm utan att just Securitas är tänkta att anlitas. Det är ändå en bra tjänst som ger överblick över vad man kan tänka på och vilka olika företagslarm som kan passa. 

Vilket företagslarm passar dig?

I detta fall går det att välja på skydd för inbrott, personskydd, kamerasystem, brandskydd och driftövervakning. För vissa företag gäller det att alla delar passar in på behovet medan andra enbart söker efter enstaka larmtjänster. 

Tredje frågan är var larmet ska installeras. Med andra ord ”vilken typ av miljö vill du larma”. Är det bara inomhus, bara utomhus eller båda två?

Fjärde frågan handlar om vilken överblick som önskas över företagslarmet. SecuritasDirekt har funktioner så att användarna via Mina Sidor eller en app kan göra ändringar i larmet och hantera det via dessa vägar. Samtidigt kanske man hellre vill helt och hållet lägga detta på externa parter och ta så lite ansvar som möjligt själv. 

Sista steget är att fylla i namn och nummer för att man därmed ska få se slutresultatet av testet. Därmed presenteras en komplett lösning utifrån vad som angetts i testet. Men genom att namn och telefonnummer även har skickats in till företaget är chansen stor att en säljare ringer upp för att höra om man har flera frågor kring företagslarmet och dess funktioner. 

Testet kan genomföras på Securitasdirekt.se och tar ca 1 minut. 

Testa vilket larm som passar din verksamhet