När du skapar ditt varumärke är det mycket som behöver gås igenom. Färger, tonalitet i formuleringar, logga och slogan är saker som man bör fundera igenom noggrant. Men det är inte allt – det är en rad andra saker som kommer att påverka vad din verksamhet signalerar till utomstående. I den här texten tar vi upp ett antal tips som kan hjälpa dig att skapa det starka varumärke du eftersöker.

Vilket intryck får utomstående?

Ditt varumärke är inte vad du får för intryck av det, eller vad du säger att det är, utan bör snarare definieras av utomståendes upplevelse. Det här bör genomsyra hela arbetet med varumärke och koncept – alltifrån att ta fram profilprodukter, till att ta fram en slogan. En bra början är att ta reda på vad folk tycker om er, och hela tiden vara inkännande för det. Det är lätt att själv se en slags förträfflighet i det man skapar, men när det gäller varumärket är det faktiskt viktigast vad andra tycker.

Tonalitet

Tonaliteten på hemsidor, i sociala medier, i annonser, på profilprodukter och i mailutskick är något som ibland underskattas. Ofta nöjer man sig när man har tagit fram en bra slogan och en snygg logga. Hur din kommunikation formuleras i ord är dock något som stärka – eller försvaga – bandet din verksamhet har med kunderna.

Din kommunikation bör i tonaliteten stämma överens med resten av varumärket. Vilka signaler du väljer att sända bör grunda sig i en gedigen analys av målgruppen. Är det kvinnor eller män? Unga eller gamla?

Några tips som går att applicera för de flesta verksamheter, vare sig det gäller inlägg på sociala medier eller tryck på profilprodukter, är som följer:

  • Var genuin i din kommunikation.
  • Ha en egen röst.
  • Ha loggor, profilprodukter, bilder och designer som sticker ut på ett bra sätt.
  • Din slogan bör stämma överens med verksamhetens syfte.

Du kan inte bli omtyckt av alla

Även när man tittar på världens största varumärken, så finns det mängder av människor som inte tycker om dem. Att försöka bli omtyckt av alla kommer troligtvis leda till svårigheter att skapa ett varumärke som sticker ut från mängden. Du behöver räkna med att alla inte kommer att tycka om det som ditt varumärke står för.

Fem tips för att skapa ett bra varumärke