Saker att tänka på om du vill göra en hårtransplantation

En hårtransplantation innebär att man transplanterar friska hårsäckar som man fortfarande har till de kala ställena på huvudet där man vill att håret ska börja växa igen. Precis som med vilket medicinskt ingrepp måste man tänka på vissa saker innan man genomför en hårtransplantation. I den här texten listar vi dessa saker så att du är välinformerad innan du börjar leta klinik!

Förväntningarna

Ha realistiska förväntningar på din hårtransplantation: Den största risken är att inte ha realistiska förväntningar. Resultatet från hårtransplantationer kan se väldigt naturligt ut men du bör inte räkna med att uppnå samma täthet eller täckning som du hade när du var tonåring. Om du som 40-åring har en tonårings hårlinje ser det i de flesta fall inte heller naturligt ut. Acceptera att håret förändras med åldern, även efter att man har gjort en hårtransplantation.

Håret kommer fortsätta falla av

En sak som klinikerna ofta ”glömmer” att informera dig om är att man troligtvis kommer fortsätta att tappa hår. Håravfall är en naturlig process och en del av det naturliga åldrandet. Om du gör en hårtransplantation placerar kirurgen hårsäckar i fronten och vikarna och dessa transplanterade hårsäckar kommer att vara kvar resten av ditt liv eftersom de inte påverkas av åldrandet. Däremot är det troligt att håravfallet runtomkring det transplanterade håret kommer att falla av och bli tunnare allt eftersom du blir äldre och åldras. Åldrandet innebär om du börjar transplantera håret måste du troligtvis göra kompletterande hårtransplantationer längre fram i ditt liv. För många hårtransplantationspatienter har ingreppet blivit rutin något och många gör flera stycken under sitt liv.

Ge resultatet tid!

Det tar tid innan du ser slutresultatet. När du har bestämt dig för en hårtransplantation är det viktigt att du har realistiska förväntningar på ditt hår. Redan efter några månader börjar du se resultat men det fullständiga resultatet kan du räkna med att se först efter 12-15 månader. Ofta tar det uppemot 12 månader innan du kan se slutresultatet av dig hårtransplantation. Hår växer långsamt och du måste ha tålamod. Efter hårtransplantation går det transplanterade håret in i en vilofas och kan lossna. Detta sker oftast inom de första två månaderna. Fyra månader senare brukar håret börja växa ut igen och inom sex månader kan du se slutresultatet. Låt det därför ta tid och stressa inte upp dig över att transplantationen inte har gett resultat.

Saker att tänka på om du vill göra en hårtransplantation