Besitter du dessa egenskaper? Då kan tandläkaryrket vara något för dig

Idag finns ungefär 6 000 anställda tandläkare i landet, varav ungefär 38 procent är kvinnor, och resterande är män. Yrket är välbetalt med en genomsnittslön på ungefär 47 000 kronor i månaden. Dessutom råder det liten konkurrens om jobben i så gott som hela landet – detta på såväl tio som på fem års sikt.

Men det är få yrken som passar alla. Som tandläkare har du större chans att trivas och frodas inom yrket om du besitter ett antal förmågor och/eller egenskaper. Här ger vi ett par exempel:

Noggrannhet

Som tandläkare har man ett stort ansvar för sina patienters välbefinnande. Vid såväl rutinmässiga undersökningar som vid mer komplexa ingrepp är noggrannhet viktigt. Det finns helt enkelt inget utrymme för slarv, eftersom det på allvar kan äventyra patientens hälsa. Vid både behandling och diagnosticering behöver man arbeta metodiskt och systematiskt för att förhindra misstag.

Empati

Tandläkaryrket är vårdande i sin natur, och som i andra vårdande yrken är empati en viktig förmåga att besitta. Man arbetar nära patienter, som ibland kan uppleva obehag och nervositet, varför det är särskilt viktigt att kunna förstå och känna in hur besöket upplevs.

Vara självgående

I det dagliga arbetet har man ett stort ansvar under självständigt arbete. Man har det som kallas för behandlingsansvar, och i och med den ledande rollen är det viktigt att man kan ta ansvar på egen hand och stå för de åtgärder man vidtar. Det kommer inte alltid finnas någon att fråga, helt enkelt.

Kommunikativ

Behandling och diagnostisering behöver ske och informeras om på ett tydligt sätt. Genom att vara lyhörd och föra dig på ett tydligt sätt, underlättar det för patienten att ta in viktig information. Det är också viktigt att kunna lyssna på patienten och förstå vad denne menar, inte minst vid just diagnostisering.

Samarbetsförmåga

Som tandläkare jobbar man sällan helt ensam. Vanligt är att man jobbar ihop med hygienister och sköterskor, och normalt i en ledande roll. Då en stor del av arbetet sker med andra människor är det viktigt att man kan samarbeta. Det är bra att kunna känna av kollegorna och att helt enkelt kunna jobba med andra på ett bra sätt.

Du kan fortsätta att läsa genom att klicka dig vidare här.

Besitter du dessa egenskaper? Då kan tandläkaryrket vara något för dig